Software KAMA „Job-Manager“


To inteligentne rozwiązanie łączy w sieć maszyny KAMA dla umożliwienia realizacji „Print 4.0” w obróbce po druku.

Eksperci są zgodni: następną wielką rzeczą będzie „komunikacja” i dalsza automatyzacja maszyn w połączeniu z „Big-Data”. Niektórzy uważają, że jest to czwarta rewolucja przemysłowa. Ten etap rozwoju został nazwany „Przemysł 4.0”, natomiast w branży graficznej nazywamy go Print 4.0 albo Druk 4.0.

Nie ma co się martwić, jeszcze nic nie przegapiłeś. Wdrażanie dopiero się zaczyna. Niektóre segmenty naszej branży są już w tym nieco bardziej zaawansowane (fotoksiążka, książka na żądanie), inne zaś obszary są trochę opóźnione (druk akcydensowy, druk opakowań). Z kolei producenci maszyn drukujących są bardziej zaawansowni niż Ci, którzy produkują maszyny do obróbki po druku, a to ze względu na istniejące tutaj bardziej zróżnicowane zadania.

Post-press goes Print 4.0

Zdygitalizować procesy, połączyć w sieć maszyny, ustanowić kompleksowe przepływy pracy.

W koncepcji firmy KAMA w realizacji idei Print 4.0 główną rolę odgrywa kokpit wraz z oprogramowaniem „Job Manager”. Ten „software” instalowany jest na komputerze przemysłowym, zarządza centralnie komunikacją z maszynami KAMA, a ponadto służy jako interfejs do połączenia sieciowego i integracji z systemem MIS / ERP klienta.

Bieżące zadania są odbierane w formie cyfrowej przez oprogramowanie Job-Manager. Tak więc operator - dzięki kilku kliknięciom myszy - otrzymuje wszystkie istotne dane na ekran monitora. Job Manager tworzy odpowiednie parametry ustawień maszyn i transmituje te parametry do nich. To upraszcza operatorowi konfigurację maszyn skracając czas wykonania tej czynności.

Maszyny z kolei przekazują swoje dane produkcyjne z powrotem do Job Manager’a – między innymi na temat czasów przyrządów, czasu trwania produkcji, liczby dobrych arkuszy, liczby arkuszy makulaturowych i oczywiście aktualnego statusu produkcji. Te dane mogą być przekazywane do systemu MIS / ERP.

Integracja z systemem MIS / ERP przygotowywana jest odpowiednio do warunków klienta. Obecnie realizujemy to zadanie u klientów referencyjnych zarówno w drukarniach akcydensowych, jak i opakowaniowych.

Po zintegrowaniu maszyn KAMA w Waszej sieci całe zarządzanie zleceniami może odbywać się bez papieru i co jeszcze istotniejsze, dzięki temu zostaną wyeliminowane błędy w komunikacji. Procesy są lepiej koordynowane, odpadają straty czasu, niepotrzebne koszty i zbędne przemieszczanie się operatorów. Efekt: skrócony Time-to-market.

Uważamy, że przy małych i średnich nakładach Print 4.0 jest nie do zastąpienia w obróbce po druku.

W skrócie: Oprogramowanie KAMA Job-Manager

  • łączy w sieci maszyny KAMY dla wykorzystania elektronicznego Jobticket’u
  • dygitalizuje i przyspiesza procesy nastawcze
  • generuje i komunikuje parametry nastaw beznarzędziwego urządzenia SBU do czyszczenia wykrojów
  • oblicza i przekazuje parametry nastaw związanych z maksymalnym wykorzystaniem folii do tłoczenia na gorąco
  • jest klientem połączenia z systemem ERP/MIS