Worflow 4.0 dla krótkich nakładów

Jak KAMA przekształca "niepopularne" krótkie serie opakowań w rentowny biznes.

Jeśli chodzi o produkcję krótkich nakładów, wydajność i koszty w znacznym stopniu zależą od procedur procesowych – chociażby dla tego, że są one tak często realizowane. Duża liczba mniejszych zamówień związanych z wersjonowaniem przy wykorzystaniu druku danych zmiennych VDP, dużą liczbą jednostek magazynowych SKU i dostawami na żądanie oznacza ciągłe zmiany zleceń i częste zmienianie nastaw maszyn pomiędzy zamówieniami. Jeśli chodzi o sam druk, to technika cyfrowa jest krokiem naprzód - ale co zatem z post-pressem?

Krótkie nakłady – wyzwanie dla opakowań

Workflow w przypadku krótkich serii w produkcji pudełek składanych musi uwzględniać następujące elementy:

  • Szczególnie ważną rolę odgrywają czasy przyrządów maszyny. Przygotowania ich, które trwają godzinami, nie będą efektywne, jeśli rzeczywisty czas produkcji wynosi zaledwie 30 lub 60 minut.
  • To samo dotyczy kosztów stałych, ponieważ są one rozłożone tylko na kilkaset lub tysiące arkuszy, a nie na nakład drukowany w milionach.
  • Standaryzacja zamówień i procedur jest niezbędna, czego dowodzą dostawcy usług Web-2-print już od wielu lat. Potencjalne źródła błędów należy wyeliminować i wszystko co się da powinno być zautomatyzowane.
  • Informacje o zamówieniach i komunikaty o statusie muszą być identyfikowalne bez opóźnień czasowych, tzn. cyfrowo i online. W perspektywie średnioterminowej informacje o śledzeniu muszą zostać przeniesione do wewnętrznych systemów sterowania.

… i rozwiązanie KAMY

Jako specjalista w zakresie uszlachetniania krótkich nakładów, KAMA opracowała w ostatnich latach kompletny, dobrze funkcjonujący proces w obróbce po druku w krótkonakładowej produkcji składanych pudełek kartonowych. Wyzwanie: optymalizacja procesów, automatyzacja i rozwiązania sieciowe oraz - tam gdzie to możliwe - redukcja kosztów stałych. A oto zalety:

  1. Automat wykrawający DC 76 ze zintegrowanym, beznarzędziowym urządzeniem do czyszczenia wykroi i separacji użytków. Dla jednorazowego zamówienia jest to nieoceniona zaleta, ale nawet przy powtarzanych zamówieniach pozostaje ona bardzo istotna dla obliczeń TCO.
  2. Krótkie serie, małe formaty arkuszy. To jest nasze credo. Narzędzia do wykrawania i bigowania są o około 40% tańsze niż w przypadku większego formatu arkusza B1. I na pewno nie mniej ważny jest fakt, że przygotowanie maszyny do wykonania zlecenia zajmuje o 40-50% mniej czasu.
  3. Kokpit z oprogramowaniem KAMA Job Manager (jako stanowisko sterowania), odbiera dane o zadaniach z centralnego systemu sterowania i przekazując je do maszyn. Możliwe jest wywołanie informacji o statusie produkcji.
  4. Nowa składarko-sklejarka KAMA FF 52i jest jedyną tego rodzaju maszyną, która jest w pełni automatycznie nastawiana - i nie wymaga żadnych cykli referencyjnych. Elementy maszyny ustawiają się automatycznie w nowe pozycjach, skracając czas przyrządu między zleceniami do zaledwie 5-7 minut. Jeśli, na przykład, klient chce wyprodukować 4 zamówienia na godzinę, jest to matematycznie rzecz biorąc jedyne możliwe rozwiązanie - przy czasie przyrządu 15 minut na zlecenie nie byłoby czasu na produkcję.

Podsumowując, wszystkie te aspekty przyczyniają się do uzyskania znacznych korzyści w porównaniu z tradycyjną produkcją w przypadku jednorazowych zamówień do 100.000 arkuszy oraz w przypadku powtarzających się zamówień do 10.000 arkuszy. Dokładnie taki zakres wielkości zleceń powoduje u wielu producentów opakowań prawdziwe bóle głowy. Ponadto, gdy wysokowydajne maszyny są trzymane z dala od tej krótkoseryjnej pracy, mogą naprawdę w pełni wykorzystać swoje mocne strony w przypadku zamówień masowych - co oznacza, że oba systemy doskonale się uzupełniają, pozwalając na uzyskanie dwukrotnie większych korzyści.

Nasze produkty dla rynku opakowań

Oferujemy kompletny workflow do produkcji pudełek składanych po druku - od sztancowania/bigowania/czyszczenia po składanie i klejenie.

KAMA DC 76 Foil

Unsere Veredelungsstanze für die Verpackung

Sie planen den Einstieg in den boomenden Markt von Kleinauflagen in der Verpackung? Die Veredelungsstanze DC 76 Foil mit dem werkzeuglosen KAMA Ausbrecher macht Ihre Weiterverarbeitung fit für die Fertigung glanzvoll veredelter Schachteln und die hohen Ansprüche der Markenhersteller.

KAMA FF 52i

Die weltweit erste FKM für Kleinauflagen

Digital gedruckte Faltschachteln und viele SKU’s wirtschaftlich fertigen: Für diesen attraktiven Markt hat KAMA die FF 52i entwickelt. Die erste vollautomatische Faltschachtelklebemaschine für Kleinauflagen realisiert den Auftragswechsel rekordschnell. So werden versionierte und individualisierte Auflagen profitabel – ob Längsnahtschachtel, Kissenverpackung oder Faltbodenschachtel.

Cockpit mit Job-Manager

Workflow vernetzen für mehr Produktivität

Das Cockpit dient der effizienten Arbeitsvorbereitung im Postpress und stellt die Weichen für Print 4.0: Die Job-Manager Software kommuniziert mit den KAMA Lösungen und kann mit Ihrem MIS/ERP-System für die elektronische Auftragssteuerung im ganzen Workflow vernetzt werden. Bei Prägearbeiten wird das Positioniersystem CPX im Cockpit integriert.