Dokładniej niż w zegarku? Dokładnie!

Jeśli chodzi o produkcję takich elementów jak chwytaki, prowadnice w głowicy wykrawającej i wały korbowe, to ich wykonanie jest jeszcze bardziej dokładne niż wykonanie precyzyjnego mechanizmu zegarka - jeśli weźmie się przy tym pod uwagę odpowiednie proporcje. Przykładowo, tolerancja wykonania wału korbowego w automacie wykrawającym ProCut wynosi zaledwie jedną setną milimetra. Chociaż w zegarku może to być jedna dziesięciotysięczna, jednakże automat sztancujący wygrywa konkurencję, jeżeli weźmie się pod uwagę jego całkowitą wielkość.

Krótkie ścieżki wdrożenia innowacji

Konstruowanie i realizacja: Wysoki udział produkcji własnej w firmie KAMA oznacza, że pomysły i racjonalizacje mogą być szybko wdrażane, co napędza rozwój produktu.